slidersliderslider

Raporty OOŚ

Procedurę oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzamy kompleksowo od kwalifikacji przedsięwzięcia, przez kartę informacyjną i raport oddziaływania na środowisko, aż do uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Sporządzamy również potrzebne ekspertyzy przyrodnicze służące ocenie stanu wybranych elementów środowiska: fauny, flory oraz przyrody nieożywionej.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

Raporty oddziaływania na środowisko

Karty Informacyjne Przedsięwzięcia

Ekspertyzy przyrodnicze:

  • Inwentaryzacje przyrodnicze
  • Analizy ornitologiczne
  • Nadzory herpetologiczne

Nasi klienci

Pracownicza Spółka „GRANIT” w Strzegomiu
Galess
Pebek
Masterform
Mangata Holding
Bedo
OvaTex
Klimont
Diora