Obsługa ekologiczna
 • Sporządzanie wniosków o wpis do BDO
 • Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 • Ewidencjonowanie odpadów
 • Wprowadzanie raportów do KOBiZE
czytaj więcej
Dokumentacje
 • Emisja zanieczyszczeń do powietrza
 • Gospodarka odpadowa
 • Gospodarka wodno-ściekowa
czytaj więcej
Laboratorium hałasu
 • Akredytowane pomiary hałasu przemysłowego
 • Pomiary hałasu komunikacyjnego
 • Analizy akustyczne
czytaj więcej
Raporty OOŚ
 • Karty informacyjne przedsięwzięcia
 • Raporty OOŚ
 • Inwentaryzację przyrodnicze
czytaj więcej

Nasi klienci

Pracownicza Spółka „GRANIT” w Strzegomiu
Galess
Pebek
Masterform
Mangata Holding
Bedo
OvaTex
Klimont
Diora