Kontakt:
tel. 74 853-70-30
e-mail: napisz do nas

Witamy...


Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji

Od 28.09.2012 r. firma Tech-Eko posiada Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1363 (http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%201363) potwierdzający zgodność wdrożonego systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w dziedzinie badań dotyczących inżynierii środowiska w zakresie pomiarów hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych.

Gosp. odpadami

Gospodarka odpadami

Gospodarowanie odpadami – zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwiane odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiana odpadów. Pomożemy przygotować, uzyskać wymagane decyzję dotyczącą gospodarowania odpadami dla Twojej firmy.
Dowiedz się więcej

Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

Zanieczyszczenia powietrza są o tyle niebezpieczne, że jako jedyne wywierają kompleksowy i bardzo znaczący wpływ na wszystkie elementy środowiska naturalnego. Przede wszystkim charakteryzują się bardzo dużą mobilnością (gazy, pyły, aerozole), mogą więc przemieszczać się na ogromne odległości, wraz z wędrującymi masami powietrza. Ochrona powietrza polega głównie na utrzymywaniu substancji w powietrzu poniżej dopuszczanych dla nich poziomów lub chociaż właśnie na tych poziomach.
Dowiedz się więcej

Ochrona wód

Ochrona wód

Ochrona wód to zapewnienie jak najlepszej jakości wód, w tym utrzymywanie ilości wody na poziomie zapewniającym ochronę równowagi biologicznej, a mianowicie:
* utrzymywanie jakości wód powyżej albo co najmniej na poziomie wymaganym w obowiązujących przepisach
* doprowadzenie jakości wód co najmniej do wymaganego przepisami poziomu, gdy nie jest on osiągnięty
Pomożemy utrzymać stan twojej wody w odpowiedniej normie.

Hałas

Hałas w środowisku

Hałas jest jednym z poważniejszych problemów obniżających jakość życia w Europie. Prowadzone przez ekspertów analizy wykazały, że hałas w środowisku powodowany jest głównie przez ruch transportowy, działalność przemysłową oraz aktywność związaną z rekreacją. Hałas w środowisku to wszelkiego rodzaju niepożądane, nieprzyjemne i uciążliwe dźwięki w danym miejscu i czasie.
Wykonujemy pomiary hałasu w środowiskuJeżeli potrzebujesz naszej pomocy, skontaktuj się z nami.


Kontakt z nami