sliderslidersliderslider

Laboratorium hałasu

Laboratorium Hałasu Tech-Eko posiada Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1363 potwierdzający zgodność wdrożonego systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w dziedzinie badań dotyczących inżynierii środowiska w zakresie pomiarów hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych.

Wykonujemy pomiary hałasu komunikacyjnego, hałasu przenikającego do pomieszczeń mieszkalnych oraz mocy akustycznej maszyn i urządzeń.

Przeprowadzamy analizy akustyczne rozbudowywanych i nowo projektowanych przedsięwzięć, a w przypadku niedotrzymania standardów akustycznych proponujemy kierunki zmian.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

Akredytowane pomiary hałasu przemysłowego

Pomiary hałasu komunikacyjnego

Analizy akustyczne

Przeglądy ekologiczne

Pomiary hałasu przenikającego do pomieszczeń mieszkalnych

Pomiary mocy akustycznej maszyn i urządzeń

Nasi klienci

Pracownicza Spółka „GRANIT” w Strzegomiu
Galess
Pebek
Masterform
Mangata Holding
Bedo
OvaTex
Klimont
Diora