sliderslidersliderslider

Dokumentacje

Kompleksowo sporządzamy dokumentacje z zakresu ochrony środowiska wymagane na wszystkich etapach funkcjonowania inwestycji, począwszy od etapu planowania inwestycji, oceny jej wpływu na środowisko, poprzez wnioski potrzebne do uzyskania wymaganych uzgodnień na etapie ich eksploatacji. Wykonujemy również opracowania dla administracji publicznej.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

Powietrze atmosferyczne

  • Wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • Zgłoszenia instalacji
 • Programy ograniczenia niskiej emisji

Gospodarka odpadami

 • Wnioski o wydanie:
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
  • zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
  • zezwolenia na zbieranie odpadów,
 • Wnioski o dokonanie wpisu lub aktualizacji wpisu w BDO
 • Zgłoszenia uznana substancji za produkt uboczny
 • Plany gospodarki odpadami

Gospodarka wodno-ściekowa

 • Operaty wodnoprawne obejmujące m.in.:
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • pobór wód,
  • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
  • wykonanie urządzeń wodnych;
 • Wnioski o wydanie oceny wodnoprawnej;
 • Wnioski o wydanie zgody wodnoprawnej.

Ocena oddziaływania na środowisko

 • Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • Karty informacyjne przedsięwzięcia
 • Inwentaryzacje przyrodnicze
 • Analizy akustyczne
 • Przeglądy ekologiczne

Dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne

 • Projekty robót geologicznych
 • Dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne
 • Wiercenia hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie
 • Wiercenia studni

Pozostałe

 • Wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego (IPPC)
 • Wnioski o wpis do BDO
 • Programy ochrony środowiska
 • Efekty ekologiczne
 • Raporty początkowe itp. itd.

Nasi klienci

Pracownicza Spółka „GRANIT” w Strzegomiu
Galess
Pebek
Masterform
Mangata Holding
Bedo
OvaTex
Klimont
Diora