sliderslidersliderslidersliderslidersliderslidersliderslidersliderslider

Oferta

DOKUMENTACJE

Specjalizujemy się w opracowywaniu raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko oraz w uzyskiwaniu pozwoleń zintegrowanych (IPPC) i sektorowych (w zakresie emisji do powietrza, gospodarowania odpadami, gospodarki wodno-ściekowej). Inicjujemy oraz koordynujemy prowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, koniecznych do uzyskania właściwych uzgodnień. Uczestniczymy w postępowaniach administracyjnych na wszystkich etapach – aż do momentu wydania ostatecznej decyzji.

OUTSOURCING

Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Świadczymy usługi stałej obsługi (outsourcingu środowiskowego) dla podmiotów korzystających ze środowiska.  Swoją ofertę i jej zakres dostosowujemy indywidualnie do oczekiwań i potrzeb klienta. Gwarantujemy terminowość wywiązywania się ze wszystkich obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska. Doradzamy i pomagamy w optymalizacji kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców. Reprezentujemy również firmy w trakcie kontroli prowadzonych przez organy ochrony środowiska.

LABORATORIUM

W ramach naszej firmy zostało wydzielone Laboratorium Pomiarów Hałasu, które zajmuje się prowadzeniem pomiarów hałasu w środowisku. Laboratorium posiada akredytację PCA. Wykonujemy również opracowania i ekspertyzy z zakresu akustyki.

 

Nasi klienci

Pracownicza Spółka „GRANIT” w Strzegomiu
Galess
Pebek
Masterform
Mangata Holding
Bedo
OvaTex
Klimont
Diora