slidersliderslider

Obsługa ekologiczna

Naszą ofertę kierujemy do firm produkcyjnych, handlowych i usługowych. Kompleksową obsługę proponujemy na zasadzie stałej współpracy. Przejmujemy obowiązki wynikające z regulacji prawa ochrony środowiska, zapewniając jednocześnie terminowe wywiązywanie się z powierzonych zadań. Prowadzimy bieżący nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska, pilnujemy również ważności posiadanych przez firmy decyzji administracyjnych i obowiązków z nich wynikających.

Informujemy o zmianach zachodzących w ustawodawstwie oraz o ewentualnych konsekwencjach. Podejmowane przez nas działania zawsze uwzględniają interes i dobro klienta – dążymy do optymalizacji ponoszonych kosztów wynikających z korzystania ze środowiska, gwarantując równocześnie spełnianie wymogów prawnych. Ponadto reprezentujemy przedsiębiorstwa podczas kontroli prowadzonych przez inspekcje ochrony środowiska i inne organy.

Zapewniamy dyspozycyjność, pełen profesjonalizm i zaangażowanie, a także indywidualne podejście do każdego klienta.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

Sprawozdania

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska
 • Raporty do bazy KOBiZE
 • Sprawozdania i ewidencje odpadowe
 • Sprawozdania opakowanie
 • Sprawozdania PRTR
 • Sprawozdanie o marnowanej żywności
 • Sprawozdanie do BDS

Doradztwo

 • Sporządzanie wniosków o wpis do BDO
 • Audyty środowiskowe
 • Optymalizacja kosztów
 • Pomoc przy organizowaniu pomiarów
 • Pomoc przy współpracy z organizacjami odzysku
 • Szkolenia z zakresu obsługi BDO

Nadzór

 • Uczestniczenie w kontrolach
 • Terminowe składanie sprawozdań
 • Ważność i zakres decyzji
 • Przestrzeganie przepisów

Nasi klienci

Pracownicza Spółka „GRANIT” w Strzegomiu
Galess
Pebek
Masterform
Mangata Holding
Bedo
OvaTex
Klimont
Diora